system udojowy

Jak dbać o czystość systemów udojowych?

Mleko jest substancją, która ze względu na zawarte w nim bakterie ma naturalną tendencję do ulegania szybkiemu psuciu, wynikającemu z tempa namnażania się obecnych w nim drobnoustrojów. Jego jakość zależy więc nie tylko od właściwego żywienia stada, ale także od właściwych warunków udoju i przechowywania. Liczy się zarówno szybkie obniżenie temperatury mleka, pozwalające na zatrzymanie wszystkich niekorzystnych procesów, jak i zachowanie właściwej higieny. W nowoczesnych gospodarstwach stosujących zautomatyzowane urządzenia do dojenia warunkiem pozyskiwania mleka dobrej jakości tj. bez nadmiernej ilości zanieczyszczeń i bakterii jest wykorzystywanie odpowiednich środków do utrzymywania higieny systemów udojowych oraz przestrzegania reżimu sanitarnego na każdym etapie działania.

Używanie preparatów myjących w systemach CIP

Urządzenia do automatycznego udoju to zwykle dość złożone instalacje, które składają się z aparatów udojowych połączonych z rurociągiem kierującym mleko do schładzanego zbiornika oraz niezbędnej aparatury – m.in. zaworów, pomp i przepływomierzy. Ponieważ resztki mleka osadzające się wewnątrz systemu bardzo szybko stałyby się źródłami zanieczyszczenia ze względu na rozwój bakterii, cały system musi być odpowiednio myty. Z uwagi na złożoność nie byłoby to możliwe, gdyby instalacje tego typu nie były wykonywane w technologii CIP (Clean In Place). Dzięki odpowiedniemu środkowi myjącemu wprowadzanemu do aparatury, ze wszystkich elementów rurociągu można łatwo wypłukać wszelkiego rodzaju osady i pozostałości.

Środki myjące

Przy czyszczeniu urządzeń udojowych używa się zarówno preparatów zasadowych służących do mycia, jak i silnie kwaśnych potrzebnych podczas płukania aparatury. Mycie wiąże się z płukaniem wstępnym za pomocą wody oraz zastosowaniem substancji alkalicznych i kwaśnych. Środki zasadowe umożliwiają pozbycie się tłuszczów i białek, a kwasowe pozwalają na usuwanie zanieczyszczeń nieorganicznych – kamienia kotłowego i mlecznego – jak również obniżenia pH, co sprzyja pozbywaniu się drobnoustrojów.

Cleanlab Artur Szefer Przyranie 56A, 62-831 Korzeniew 

Tel. +48 62 594 31 09 | Email: biuro@cleanlab.pl