badanie jakości mleka

W jaki sposób testuje się jakość mleka?

Mleko dostarczane do przetwórni musi spełniać wiele warunków jakościowych, które gwarantują, że będzie ono przydatne do przygotowania określonych produktów, a także bezpieczne pod względem higienicznym. Parametry mleka weryfikuje się w ramach przeprowadzanych badań. Pozwalają one nie tylko na ocenę konkretnej partii przed jej wykorzystaniem, ale także dostarczają informacji na temat skuteczności środków stosowanych do utrzymania higieny systemów udojowych, jak i systemów żywienia zwierząt.

Zobacz także: Jakimi preparatami dezynfekuje się systemy udojowe?

Jakie parametry mleka mają największe znaczenie?

Mleko surowe jest ocenianie na różnych etapach produkcji, co pozwala na utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i jakości. Jest to konieczne m.in. ze względu na naturalną zawartość różnych drobnoustrojów, które potencjalnie mogą doprowadzić do psucia się mleka, jeżeli ich ilość przekroczy dopuszczalne normy. Do najważniejszych cech mleka należą m.in. zawartość białka, tłuszczu oraz laktozy i suchej masy. Istotna jest również jakość higieniczna (OLD – ogólna ilość drobnoustrojów) oraz cytologiczna (LKS – liczba komórek somatycznych). Sprawdza się np. poziom kwasowości i obecność antybiotyków. Znaczenie ma gęstość czy punkt zamarzania. Szczegółowe badania są wykonywane w wyspecjalizowanych laboratoriach, jednak wiele testów można przeprowadzić również w hodowli, np. w celu wykrycia zapalenia gruczołu mlekowego.

Co wpływa na utrzymanie odpowiedniej jakości mleka?

Czynnikami, które w największym stopniu wpływają na uzyskanie odpowiednio wysokiej jakości mleka i jego przydatności do poszczególnych procesów technologicznych jest zestawianie właściwej dawki żywieniowej, prawidłowa opieka weterynaryjna nad stadem oraz zachowanie pożądanego poziomu higieny podczas udoju, przechowywania i transportu mleka. Kluczowe będzie właściwe przygotowanie wymion i strzyków, a także aparatów udojowych. Nieodzowne okaże się właściwe czyszczenie instalacji z zastosowaniem dobrych jakościowo preparatów myjących – środków zasadowych i kwasowych pozwalających na wykorzystywanie technologii CIP (Cleaning In Place).

Cleanlab Artur Szefer Przyranie 56A, 62-831 Korzeniew 

Tel. +48 62 594 31 09 | Email: biuro@cleanlab.pl