MET-CLEAN
pdf
Karta techniczna

MET-CLEAN

Preparat do mycia i odtłuszczania powierzchni metalowych

 ZASTOSOWANIE:

  • do mycia i odtłuszczania elementów i powierzchni metalowych przed malowaniem

 WŁAŚCIWOŚCI:

  • antykorozyjny
  • bardzo wydajny
  • nie zawiera fosforanów
  • posiada właściwości odtłuszczające

SKŁAD CHEMICZNY:

Zawiera: wodorotlenek potasu, metakrzemian sodu, mieszaninę związków powierzchniowo czynnych,  fosfoniany, sekwestranty, deflokulanty, inhibitory korozji.

SPOSÓB MYCIA:

Myć elementy metalowe przygotowanym roztworem wodnym preparatu.
Spłukać wodą i pozostawić do wyschnięcia.

Zalecane metody mycia:

  • mycie ręczne za pomocą szczotki, pędzla, czyścika itp.
  • mycie ciśnieniowe

ZALECANE STĘŻENIA:

– powierzchnie słabo zabrudzone     2 – 4%  (rozcieńczenie 1:50 – 1:25)
– powierzchnie mocno zabrudzone   5 – 10% (rozcieńczenie 1:20 – 1:10)

 WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA:

Przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy z środkami chemicznymi oraz instrukcji stanowiskowych. Podczas stosowania produktu nie jeść, nie palić. Unikać bezpośredniego kontaktu z preparatem.

Cleanlab Artur Szefer Przyranie 56A, 62-831 Korzeniew 

Tel. +48 62 594 31 09 | Email: biuro@cleanlab.pl