MET-CLEAN-A-100
pdf
Karta techniczna

MET-CLEAN A100

Preparat alkaliczny niskopienny do mycia i odtłuszczania powierzchni metalowych

 ZASTOSOWANIE:

  • do mycia i odtłuszczania elementów i powierzchni metalowych (żelaza, stali) przed malowaniem
  • zalecany do mycia metodą natryskową

 WŁAŚCIWOŚCI:

  • antykorozyjny
  • bardzo wydajny
  • nie zawiera fosforanów
  • posiada właściwości odtłuszczające

 SKŁAD CHEMICZNY:

Zawiera: wodorotlenek potasu, metakrzemian sodu, mieszaninę związków powierzchniowo czynnych,  fosfoniany, sekwestranty, deflokulanty, inhibitory korozji.

SPOSÓB MYCIA:

Myć elementy metalowe przygotowanym roztworem wodnym preparatu.
Spłukać wodą i pozostawić do wyschnięcia.

Zalecane metody mycia:

  • mycie natryskowe, ciśnieniowe
  • myjki automatyczne

ZALECANE STĘŻENIA:

– powierzchnie słabo zabrudzone 1 – 2% (rozcieńczenie 1:100 – 1:50)
– powierzchnie mocno zabrudzone   3 – 4% (rozcieńczenie 1:33 – 1:25)

 WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA:

Przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy z środkami chemicznymi oraz instrukcji stanowiskowych. Podczas stosowania produktu nie jeść, nie palić. Unikać bezpośredniego kontaktu z preparatem.

Cleanlab Artur Szefer Przyranie 56A, 62-831 Korzeniew 

Tel. +48 62 594 31 09 | Email: biuro@cleanlab.pl