CLEAN K7
pdf
Karta Techniczna

CLEAN-K7

SKONCENTROWANY WIELOSKŁADNIKOWY KWAŚNY PIANOWY ŚRODEK MYJĄCY

 ZASTOSOWANIE:

  • do usuwania pozostałości cementu i betonu z maszyn i urządzeń budowlanych
  • do czyszczenia pojazdów specjalistycznych z nalotów cementowych i zaschniętego betonu
  • do usuwania nalotów i osadów mineralnych

WŁAŚCIWOŚCI:

  • bardzo wydajny
  • doskonale usuwa zanieczyszczenia mineralne, zaschnięty beton, itp.
  • zawiera związki chemiczne zapobiegające powstawaniu zacieków po myciu
  • może być stosowany w postaci oprysku lub metodą zanurzeniową
  • zawiera inhibitory korozji

SKŁAD CHEMICZNY:

Zawiera: kwas nieorganiczny, związki powierzchniowo czynne , fosfoniany, sekwestranty, deflokulanty, inhibitory korozji.

SPOSÓB MYCIA:

Roztwory wodne środka nanieść na czyszczone powierzchnie. Spryskaną powierzchnię pozostawić do spenetrowania zanieczyszczeń przez minimum 1 minutę. Nie dopuścić do wyschnięcia powierzchni spryskanej roztworem, następnie spłukać wodą.
Sprzęt po zakończeniu pracy przemyć wodą.

ZALECANE STĘŻENIA:

– powierzchnie słabo zabrudzone   5 – 10%
– powierzchnie mocno zabrudzone 15 – 30%

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA: Przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy z środkami chemicznymi oraz instrukcji stanowiskowych. Podczas stosowania produktu nie jeść, nie palić. Unikać bezpośredniego kontaktu z preparatem.

Cleanlab Artur Szefer Przyranie 56A, 62-831 Korzeniew 

Tel. +48 62 594 31 09 | Email: biuro@cleanlab.pl