ATMOS-CLEAN
pdf
Karta techniczna

ATMOS-CLEAN

Silnie alkaliczny pianowy środek myjący.

 ZASTOSOWANIE:

  • do mycia komór wędzarniczych
  • do mycia kijów i wózków wędzarniczych
  • do mycia blach i pieców piekarniczych

 CHARAKTERYSTYKA I SKŁAD CHEMICZNY:

Ciecz brązowa o charakterystycznym zapachu związków powierzchniowoczynnych.
Zawiera: wodorotlenek sodu, związki powierzchniowoczynne.

 WŁAŚCIWOŚCI:

  • doskonale usuwa zanieczyszczenia organiczne tj. tłuszcze, białka, odchody zwierzęce
  • szczególnie polecany do usuwania zanieczyszczeń powstałych podczas procesu wędzenia
  • zawiera związki chemiczne zapobiegające powstawaniu po myciu zacieków
  • nadaje się do ręcznego i mechanicznego mycia
  • wysoce pienny – szczególnie polecany do urządzeń myjących pianotwórczych tj, wytwornica piany, centralne systemy pianowania, myjki ciśnieniowe.

SPOSÓB MYCIA:

Roztwory wodne środka nanieść na czyszczone powierzchnie. Spryskaną powierzchnię pozostawić do spenetrowania zanieczyszczeń na 10-15 min. Następnie spłukać wodą.
Sprzęt po zakończeniu pracy przemyć wodą.

ZALECANE STĘŻENIA

– powierzchnie słabo zabrudzone   1 – 2%
– powierzchnie mocno zabrudzone 3 – 5%

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA:

Przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy z środkami chemicznymi oraz instrukcji stanowiskowych. Podczas stosowania produktu nie jeść, nie palić. Unikać bezpośredniego kontaktu z preparatem.

Cleanlab Artur Szefer Przyranie 56A, 62-831 Korzeniew 

Tel. +48 62 594 31 09 | Email: biuro@cleanlab.pl