plus-clean
pdf
Karta Techniczna

PLUS-CLEAN

ŚRODEK WSPOMAGAJĄCY PROCESY MYCIA. SZCZEGÓLNIE POLECANY DO ROZTWORÓW MYJĄCYCH OPARTYCH NA WODOROTLENKU SODU.

ZASTOSOWANIE:

  • zmiękczacz wody w procesach płukania
  • dodatek  zwiększający właściwości myjące roztworów opartych na wodorotlenku sodu

 CHARAKTERYSTYKA I SKŁAD CHEMICZNY:

Ciecz przezroczysta o charakterystycznym zapachu.
Wieloskładnikowy środek zawierający: sekwestranty, deflokulanty, inhibitor korozji, substancje kompleksujące i emulgujące. 

 WŁAŚCIWOŚCI:

  • podnosi efektywność mycia
  • zapobiega powstawaniu nalotów mineralnych
  • charakteryzuje się wysokim stopniem sekwestracji węglanów
  • posiada właściwości antypienne
  • nie zawiera fosforanów !!!

ZALECANE STĘŻENIA:

Zmiękczanie wody płuczącej: 0,01 – 0,1%
Dodatek zwiększający właściwości myjące: 0,1%  (0,1kg  preparatu na 100kg roztworu myjącego).

 WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA:

Przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy z środkami chemicznymi oraz instrukcji stanowiskowych. Podczas stosowania produktu nie jeść, nie palić. Unikać bezpośredniego kontaktu z preparatem.

Cleanlab Artur Szefer Przyranie 56A, 62-831 Korzeniew 

Tel. +48 62 594 31 09 | Email: biuro@cleanlab.pl