MET-CLEAN-ACID
pdf
Karta techniczna

MET-CLEAN ACID

Preparat do czyszczenia i wytrawiania powierzchni metalowych

ZASTOSOWANIE:

  • do czyszczenia i wytrawiania powierzchni metalowych przed malowaniem

 WŁAŚCIWOŚCI:

  • bardzo wydajny
  • zawiera inhibitory korozji
  • usuwa efekty procesu korozji – rdzę

SKŁAD CHEMICZNY:

Zawiera: kwas fosforowy, metoksypropanol, mieszaninę związków powierzchniowo czynnych, fosfoniany, sekwestranty, deflokulanty, inhibitory korozji.

SPOSÓB MYCIA:

Przygotowane elementy metalowe zanurzyć w roztworze wodnym preparatu. Pozostawić w kąpieli na 10 – 20 minut. Spłukać wodą pod ciśnieniem i osuszyć.

ZALECANE STĘŻENIE: 2 – 5 % (rozcieńczenie 1:50 – 1:20)

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA:

Przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy z środkami chemicznymi oraz instrukcji stanowiskowych. Podczas stosowania produktu nie jeść, nie palić. Unikać bezpośredniego kontaktu z preparatem.

Cleanlab Artur Szefer Przyranie 56A, 62-831 Korzeniew 

Tel. +48 62 594 31 09 | Email: biuro@cleanlab.pl