CHLORO-PIAN
pdf
Karta Techniczna

CHLORO-PIAN

Alkaliczny pianowy środek myjący zawierający aktywny chlor.

 ZASTOSOWANIE:

  • do mycia pomieszczeń maszyn i urządzeń w zakładach przemysłu spożywczego,
  • do mycia pomieszczeń w obiektach ogrodniczych,
  • do mycia środków transportu, ramp załadowczych, kontenerów, mat i basenów w śluzach sanitarnych.

 CHARAKTERYSTYKA I SKŁAD CHEMICZNY:

Ciecz przezroczysta o charakterystycznym zapachu związków chloru.

Zawiera: aktywny chlor, wodorotlenek potasu, związki powierzchniowoczynne, związki kompleksujące, sekwestranty, deflokulanty.

 WŁAŚCIWOŚCI:

  • doskonale usuwa zanieczyszczenia organiczne tj. tłuszcze, białka, odchody zwierzęce,
  • zawiera związki chemiczne zapobiegające powstawaniu zacieków po myciu,
  • nadaje się do mycia ręcznego i mechanicznego,
  • wysoce pienny – szczególnie polecany do urządzeń myjących pianotwórczych wytwornice piany, centralne systemy pianowania, myjki ciśnieniowe.

SPOSÓB MYCIA:

Po wstępnym (mechanicznym) usunięciu zanieczyszczeń stałych nanieść wodny roztwór CHLORO-PIAN na czyszczone powierzchnie. Pozostawić pianę do spenetrowania zanieczyszczeń przez  10-15 min. Następnie spłukać wodą.

Urządzenia myjące po zakończeniu pracy przemyć wodą.

ZALECANE STĘŻENIA

  • powierzchnie słabo zabrudzone 1-2%
  • powierzchnie mocno zabrudzone 3-5%

Zalecana temperatura mycia: 20-60oC.

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA:

Przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy z środkami chemicznymi oraz instrukcji stanowiskowych. Podczas stosowania produktu nie jeść, nie palić. Unikać bezpośredniego kontaktu z preparatem.

Cleanlab Artur Szefer Przyranie 56A, 62-831 Korzeniew 

Tel. +48 62 594 31 09 | Email: biuro@cleanlab.pl