_DSC0246
pdf
Karta techniczna

AZO-PLUS

Kwaśny środek myjący zawierający mieszaninę kwasów nieorganicznych. ZASTOSOWANIE:
  • do mycia pomieszczeń, maszyn i urządzeń w zakładach przemysłu spożywczego tj.tanki, pasteryzatory, wirówki, rurociągi, autocysterny
  • szczególnie polecany do mycia w układach zamkniętych typu CIP
  • szczególnie polecany do mycia form serowarskich w myjkach automatycznych
  • do mycia urządzeń udojowych
 CHARAKTERYSTYKA I SKŁAD CHEMICZNY: Ciecz przezroczysta o charakterystycznym zapachu kwasów nieorganicznych. Zawiera: kwas fosforowy, kwas azotowy,kwas siarkowy, związki powierzchniowoczynne, związki kompleksujące, sekwestranty, deflokulanty, inhibitory korozji. WŁAŚCIWOŚCI:
  • doskonale usuwa zanieczyszczenia mineralne tj. kamień wodny, kamień mleczny itp.
  • zapobiega tworzeniu się osadów mineralnych
  • zawiera związki chemiczne zapobiegające powstawaniu zacieków po myciu
  • nadaje się do ręcznego i mechanicznego mycia
  • zawiera inhibitory zapobiegające korozji
SPOSÓB MYCIA: MYCIE PRZEZ CYRKULACJE: Przepłukać czyszczone elementy wodą. Następnie wprowadzić roztwór środka o określonym stężeniu pozostawiając go w instalacji (urządzeniu) przez 15 -20 minut. Po zakończeniu mycia wypłukać instalacje (urządzenie) wodą. ZALECANE STĘŻENIA – powierzchnie słabo zabrudzone   0,5 – 1% – powierzchnie mocno zabrudzone 2 – 3% Zalecana temperatura mycia: 20-95oC Mycie urządzeń udojowych: Zalecane stężenie 0,5 %, temperatura mycia 40 – 600C WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA: Przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy z środkami chemicznymi oraz instrukcji stanowiskowych. Podczas stosowania produktu nie jeść, nie palić. Unikać bezpośredniego kontaktu z preparatem.

Cleanlab Artur Szefer Przyranie 56A, 62-831 Korzeniew 

Tel. +48 62 594 31 09 | Email: biuro@cleanlab.pl