ASEKOR FLY-119
pdf
Karta techniczna

ASEKOR FLY

ASEKOR FLY 

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 8495/21

ŚRODEK OWADOBÓJCZY  – o działaniu kontaktowym i żołądkowym przeznaczony do zwalczania owadów latających  i  biegających na powierzchniach  gładkich  tj.  muchy,  komary , prusaki, karaluchy, karaczan,prusak, mrówki faraona, itp. Środek jest przeznaczony do zwalczania owadów wewnątrz pomieszczeń.

Substancje czynne: (1RS,3RS;1RS,3RS)-3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan 3-fenoksybenzylu (permetryna)30g/l, (1RS)-cis,trans-3-(2,2-dichlorowinylo)- 2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan (RS)-?-cyjano-3fenoksybenzylu (cypermetryna) 10g/l, tetrametryna 3g/l.

Sposób użycia / dawkowanie:

Zwalczanie owadów latających i biegających:

Zalecane stężenie 3% roztwór (30ml/1L wody) stosując 1 litr roztworu na 20 m2 powierzchni (50 ml roztworu 3% na 1m2).Zalecana dawka na 100 m2 powierzchni wynosi 150ml środka w 5 litrach wody.Zabieg metodą oprysku: sporządzić 3% roztwór wodny w proporcjach 30 ml środka ASEKOR FLY na 1 litrów wody,dobrze wymieszać. Nanosić roztwór na dezynsekowane powierzchnie za pomocą opryskiwaczy, zużywając 1 litrroztworu na 20 m2  (5 litrów roztworu na 100 m2  powierzchni). Przy zwalczaniu owadów biegających dokładniespryskać miejsca w których gnieżdżą się owady tj. szczeliny, pęknięcia ścian, narożniki, miejsca trudno dostępne,otwory itp. Przy zwalczaniu much opryskiwać należy powierzchnie na których przebywają owady.

 

Ochrona zwierząt przed owadami:

Polewać skórę grzbietu od głowy do ogona w ilości 10ml na 100kg masy ciała, ale nie więcej niż 25ml na zwierzę.Zabieg przeprowadzać u wszystkich zwierząt w stadzie najlepiej po wieczornym udoju i powtarzać, zależnieod potrzeb, co 7-11 tygodni przez cały sezon letni. Substancja czynna: permetryna 30g/l, cypermetryna 10g/l,tetrametryna 3g/l. Karencja: mleko – 0 dni, tkanki jadalne – 3 dni.

 

Cleanlab Artur Szefer Przyranie 56A, 62-831 Korzeniew 

Tel. +48 62 594 31 09 | Email: biuro@cleanlab.pl