AGRO-FF
pdf
Karta techniczna

AGRO FF

WIELOSKŁADNIKOWY ŚRODEK  BIOBÓJCZY – DEZYNFEKUJĄCY NA BAZIE ALDEHYDU GLUTAROWEGO I CZWARTORZĘDOWYCH ZWIĄZKÓW AMONIOWYCH – nie zawierający formaliny.

Pozwolenia na obrót produktem biobójczym nr 5554/13

ZASTOSOWANIE:

  • do higieny w pomieszczeniach inwentarskich – kurniki, chlewnie, obory, itp.
  • do odkażania gleby i podłoża, skrzynek, parapetów, narzędzi stosowanych w produkcji ogrodniczej,
  • do odkażania szklarni, tuneli foliowych, magazynów, chłodni, mat dezynfekcyjnych,
  • do higieny środków transportu, ramp załadowczych, mat i basenów w śluzach sanitarnych

CHARAKTERYSTYKA I SKŁAD CHEMICZNY:

Ciecz przezroczysta o charakterystycznym zapachu aldehydów.
Zawiera aldehyd glutarowy 110g/kg,  czwartorzędowe związki amoniowe – chlorekalkilodimetylobenzyloamoniowy 180g/kg, chlorek didecylodimetyloamoniowy 80g/kg.

  WŁAŚCIWOŚCI:

  • posiada szerokie spektrum dezynfekcyjne,
  • nie zawiera formaliny,
  • nie wymaga specjalnych warunków temperaturowych i wilgotnościowych w trakcie wykonywania zabiegów dezynfekcji,
  • wysoka skuteczność dezynfekcyjna przy niskich stężeniach.

ZALECANE STĘŻENIA

Zalecane stężenie przy oprysku 0,5 – 1,0% stosując 1 litr roztworu na 3-4m2.
Zamgławianie termiczne (dezynfekcja „na ciepło”) lub ULV (dezynfekcja „na zimno – stosować”) 1 litra środka na 1000 m3 kubatury.

SPOSÓB UŻYCIA

AGRO FF należy nanosić na powierzchnie dezynfekowane za pomocą opryskiwaczy ręcznych, spalinowych, elektrycznych lub ciśnieniowych. Jest preparatem świetnie nadającym się do dezynfekcji poprzez zamgławianie termiczne lub ULV.

INFORMACJE DODATKOWE

Skuteczność biobójcza potwierdzona badaniem według europejskiej normy PN-EN 14349.

Preparat został przebadany w Zakładzie Wirusologii i Bakteriologii Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu. Badania zostały wykonane w celu określenia skuteczności bójczej w stosunku do wirusa mozaiki pepino, raka bakteryjnego i szarej pleśni.

Skuteczność biobójcza w stosunku do:

 BAKTERIE

Rak bakteryjny pomidora           

  GRZYBY  

Szara pleśń

WIRUSY

Wirus mozaiki pepino

0,5%

0,5%

1,0%

Cleanlab Artur Szefer Przyranie 56A, 62-831 Korzeniew 

Tel. +48 62 594 31 09 | Email: biuro@cleanlab.pl