ACID-CLEAN
pdf
Karta techniczna

ACID CLEAN

Kwaśny pianowy środek myjący.

 ZASTOSOWANIE:

  • do mycia kwaśnego pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych w zakładach przemysłu spożywczego
  • do usuwania osadów mineralnych tj. kamienny wodny, kamień mleczny, rdza
  • do mycia kotłów warzelnych

 CHARAKTERYSTYKA I SKŁAD CHEMICZNY:

Ciecz przezroczysta o charakterystycznym zapachu związków powierzchniowoczynnych.
Zawiera: kwas amidosulfonowy, związki powierzchniowoczynne.

WŁAŚCIWOŚCI:

  • nie zawiera fosforanów !!!
  • doskonale usuwa zanieczyszczenia nieorganiczne
  • zawiera związki chemiczne zapobiegające powstawaniu zacieków po myciu
  • nadaje się do ręcznego i mechanicznego mycia
  • wysoce pienny – szczególnie polecany do urządzeń myjących pianotwórczych tj, wytwornica piany, centralne systemy pianowania, myjki ciśnieniowe.

SPOSÓB MYCIA:

Roztwory wodne środka nanieść na czyszczone powierzchnie. Spryskaną powierzchnię pozostawić do spenetrowania zanieczyszczeń na 10-15 min. Następnie spłukać wodą.
Sprzęt po zakończeniu pracy przemyć wodą.

ZALECANE STĘŻENIA
– powierzchnie słabo zabrudzone   1 – 2%
– powierzchnie mocno zabrudzone 3 – 5%

zalecana temperatura mycia: 20-50oC

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA:

Przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy z środkami chemicznymi oraz instrukcji stanowiskowych. Podczas stosowania produktu nie jeść, nie palić. Unikać bezpośredniego kontaktu z preparatem.

Cleanlab Artur Szefer Przyranie 56A, 62-831 Korzeniew 

Tel. +48 62 594 31 09 | Email: biuro@cleanlab.pl