spożywcza linia produkcyjna

Jak myć prawidłowo układy CIP?

W dzisiejszych czasach w przemyśle spożywczym niezwykle ważne jest utrzymanie czystości maszyn i urządzeń. Jednym ze sposobów na zachowanie higieny jest stosowanie układów CIP (Clean-in-Place). Jest to automatyczny system mycia, który umożliwia dokładne czyszczenie urządzeń bez konieczności ich demontażu.

Dlaczego mycie systemów CIP jest tak ważne?

Czyste urządzenia mogą zapewnić wiele korzyści dla przedsiębiorstwa. Wśród największych zalet wymienić należy:

  • zwiększenie wydajności produkcji – czyste maszyny działają lepiej i są mniej podatne na awarie;
  • poprawa jakości produktów – brak zanieczyszczeń w urządzeniach oznacza brak zanieczyszczeń w produkcie końcowym;
  • bezpieczeństwo żywnościowe – pozbycie się bakterii i innych mikroorganizmów z maszyn zapobiega skażeniu produktów;
  • minimalizacja czasu przestoju w procesie produkcyjnym. Pracownicy nie muszą ręcznie demontować i myć każdego urządzenia, co przekłada się na lepszą wydajność pracy.

Jak powinno przebiegać mycie układów CIP?

Czyszczenie i dezynfekcja systemów CIP w przemyśle spożywczym przebiega kilkuetapowo. Jednak należy na bieżąco monitorować każdy z procesów. Istotne jest także postawienie na dobrej jakości środki do mycia układów CIP.
Jak przebiegają poszczególne etapy mycia?

  1. Przygotuj preparaty czyszczące zgodnie z zaleceniami producenta.
  2. Uruchom układ CIP i przepłucz go wodą.
  3. Wskaż miejsca, które wymagają szczególnego oczyszczenia i upewnij się, że są dobrze wypełnione roztworem czyszczącym.
  4. Uruchom cykl mycia i ustal czas przepływu roztworu czyszczącego.
  5. Po zakończeniu cyklu przepłucz układ CIP wodą.
  6. Sprawdź jakość czyszczenia i powtórz proces, jeśli jest to konieczne.

Trzeba przy tym pamiętać, że aby uzyskać jak najlepszy poziom czyszczenia, należy dokładnie wykonać każdy z powyższych etapów.

Cleanlab Artur Szefer Przyranie 56A, 62-831 Korzeniew 

Tel. +48 62 594 31 09 | Email: biuro@cleanlab.pl